CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO - THUANTHAO.,JSC

Đơn hàng Nhật Bản

03 NAM + 02 NỮ SƠN LINH KIỆN NHỰA Ô TÔ

Thứ Năm, 10/11/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG (Mã #SZK22-08) Ngành nghề: Sơn linh kiện nhựa...

Đọc tiếp

03 NAM SƠN CÔNG NGHIỆP

Thứ Năm, 10/11/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG (Mã #TCN22-09) Ngành nghề: Sơn Công nghiệp; ...

Đọc tiếp

03 NAM HÀN KẾT CẤU THÉP

Thứ Ba, 08/11/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG (Mã #TCN22-10) Ngành nghề: Hàn; ...

Đọc tiếp

15 NỮ THỰC PHẨM XIÊN THỊT

Thứ Ba, 08/11/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG (Mã #WBR22-05) Ngành nghề: Thực phẩm; ...

Đọc tiếp

NỮ VẬN HÀNH MÁY DỆT CÔNG NGHIỆP

Thứ Tư, 12/10/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG (Mã #GLB22-01) Ngành nghề: Dệt; ...

Đọc tiếp

NỮ NÔNG NGHIỆP KAGOSHIMA

Thứ Tư, 12/10/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG (Mã #GM22-03) Ngành nghề: Nông nghiệp; ...

Đọc tiếp

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI

Thứ Tư, 12/10/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG (Mã #TN22-08) Ngành nghề: Cơ khí; ...

Đọc tiếp

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Thứ Tư, 12/10/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN (Mã đơn hàng #NSJ22-01) Ngành nghề: Thực phẩm Công việc: Chế biến thủy...

Đọc tiếp
Hotline 024-66640892
Liên hệ qua Zalo