Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo

Đơn hàng Nhật Bản

Liên tục tuyển các đơn xây dựng lương hấp dẫn

09/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN Ngành nghề: Xây dựng Công...

Đơn hàng sơn, phun sơn

09/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN (Mã đơn hàng #SZ22-07) Ngành nghề: Sơn, phun...

Đơn hàng buộc thép, gia cố kim loại

09/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN (Mã đơn hàng #SS22-09) Ngành nghề: Buộc thép Công việc:...

Đơn hàng sản xuất nhựa

08/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN (Mã đơn hàng #SZ22-08) Ngành nghề: Đúc nhựa ...

Đơn hàng chế biến thủy sản

24/06/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN (Mã đơn hàng #SZ22-05) Ngành nghề: Chế biến thủy sản Công việc: ...

Đơn hàng gia công tấm vải bạt

24/06/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN Ngành nghề: Gia công tấm vải bạt Công việc: Gia công...

Đơn hàng xây dựng tổng hợp

24/06/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN Ngành nghề: Xây dựng Công việc: Trát, sơn, lát gạch, chống thấm ...

Đơn hàng Lái và hỗ trợ máy xây dựng

24/06/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TUYỂN Ngành nghề: Xây dựng Công việc: Lái và hỗ trợ máy xây dựng...

Hotline 024-66640892
Liên hệ qua Zalo