CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO - THUANTHAO.,JSC

>>CHỨNG NHẬN XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP 5 SAO:

Giấy Khen

>>BẰNG KHEN TỪ CÁC TỈNH DÀNH CHO THUẬN THẢO VÌ ĐÃ CÓ NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC:

>>BẰNG KHEN TỪ VAMAS CHO TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG TY VÌ ĐÃ CÓ NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC:

※Giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép Xuất khẩu lao động được đăng tải dưới đây:

>>Đăng ký kinh doanh tại đây:GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

>>Giấy phép Xuất khẩu lại động tại đây:GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

>>Công viên chấp thuận làm Đặc định của cục: CÔNG VĂN VỀ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Hotline 024-62933332
Liên hệ qua Zalo