CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO - THUANTHAO.,JSC

Ảnh

Giờ tập thể dục

Thứ Bảy, 09/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

Một số hình ảnh về công ty

Thứ Bảy, 09/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

Một số hình ảnh về công ty

Thứ Bảy, 09/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

Chuẩn bị thi tay nghề

Thứ Bảy, 09/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

Chào hỏi trước khi thi tuyển

Thứ Bảy, 09/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

Chụp ảnh kỷ niệm với các ứng viên trúng tuyển

Thứ Bảy, 09/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

Phỏng vấn Thực tập sinh

Thứ Bảy, 09/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

Phỏng vấn Thực tập sinh

Thứ Bảy, 09/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC THUẬN THẢO

Hotline 024-66640892
Liên hệ qua Zalo