CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY

 Trang chủ / CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệu tài liệu Ngày ban hành Tên văn bản
72/2006/QH11 29/11/2006 LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI theo hợp đồng của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 72/2006/QH11
126/2007/NĐ-CP 1/10/2007 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
144/2007/NĐ-CP 10/9/2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
71/2009/QĐ-TTg 29/04/2009 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 
61/2008/QĐ-LĐTBXH 12/8/2008 QUYẾT ĐỊNH Về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường 
144/2007/QĐ-TTg 31/08/2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 
20/2007/QĐ-BLĐTBXH 2/8/2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài 
18 /2007/QĐ-BLĐTBXH 18/07/2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài 
19/2007/QĐ-BLĐTBXH 18/07/2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài” 
21/2013/TT-BLĐTBXH 10/10/2013 Thông tư Quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động 
102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 30/07/2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề 
01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTB&XH-VKSNDTC 18/05/2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân.
31 /2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC 9/9/2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” 
11 /2008/TTLT- BLĐTBXH-BTC 21/07/2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 
21/2007/TT-BLĐTBXH 8/10/2007 THÔNG TƯ Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
16 /2007/TTLT- BLĐTBXH-BTC 4/9/2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
17 /2007/TTLT- BLĐTBXH-NHNNVN 4/9/2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP 11/7/2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH của Bộ lao động - thương binh và xã hội - Bộ tư pháp số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP Ngày 11 tháng 07 năm 2007 Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Công ty cổ phần nhân lực thuận thảoHOTLINE: 0967.092244 - 0943.298466
Liên hệ ngay